Volle maan lijkt 14% groter.

Vanavond is het volle maan, en staat de maan het dichtst bij de aarde sinds 18 jaar.

De afstand tussen de aarde en de maan is vanavond 356.577 kilometer, de gemiddelde afstand is 382.900 kilometer. In deze fase van zijn baan staat de maan normaal gesproken iets meer dan 364.000 kilometer van de aarde af. Nu lijkt hij 14% groter, en 30% helderder.

Deze opname heb ik gemaakt om 20.40 uur, met een 500mm telelens + 2x teleconverter.

Volle maan 14% groter

DNA van alle Nederlanders in databank.

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw,
frankpauuw

is van mening, dat het DNA van alle Nederlanders zou moeten worden opgeslagen in een nationale databank.

Daarbij is de privacy van burgers “ondergeschikt aan het opsporingsbelang”. Want: als je de samenleving veiliger wilt maken,
moet je daar een prijs voor betalen.
Van die privacy  is nu al niet veel meer over, al onze gegevens  zitten al in diverse systemen, denk hierbij aan de belastingdienst, medische databank,
bankpasjes, ect.ect. Wanneer je met het openbaar vervoer gaat, kunnen ze door middel van de OV chipkaart zien waar je bent geweest.
In de meeste openbare gebouwen hangen tientallen camera’s, zo ook bij winkelcentrums, straten en pleinen. Als je boodschappen gaat doen,
ben je eigenlijk al verplicht om een ID bewijs bij je hebben, want je kunt zomaar worden aangehouden omdat je haar niet goed zit.

Frank moet eens goed nadenken……..ALLEEN het DNA van alle Nederlanders?  Neem mij even niet kwalijk hoor, maar alle hier illegaal verblijvende
mensen……daar krijg je dus geen DNA van, en van degenen zonder vaste woon of verblijfplaats ook niet,  maar die plegen dan ook geen misdaden…toch?

Natuurlijk ben ik niet zo intelligent als deze korpschef, maar volgens mij is er maar één oplossing om iedereen goed in de gaten te kunnen houden.
Oormerk

Oormerk3

Sorry Frank, ik vind jou een enge man met rare gedachten, maar daar hoef je het natuurlijk niet mee eens te zijn. Toen ik het bericht
hoorde, moest ik onwillekeurig denken aan al die mensen met een registratienummer op hun arm…..zo’n 70 jaar geleden, en de rillingen
liepen mij over de rug.

Eerste Kievitsei 2011 gevonden.

Gisteren is in de gemeente Maasland (Zuid-Holland) het eerste kievitsei van 2011 gevonden. Genoemde gemeente,
grenst aan mijn woonplaats Maassluis…….dus een beetje trots ben ik eigenlijk wel.

Controleurs hebben vastgesteld dat het een vers ei is.

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2011 begonnen. Ook is deze vondst het startsein van het voorjaar. Vorig jaar werd het eerste ei gevonden op 16 maart. Nu werd de vondst al ruim een week eerder gedaan. Het zoeken en rapen van kievitseieren is een eeuwenoude traditie. Alleen in de provincie Friesland mag onder voorwaarden nog geraapt worden. (bron: dagjeweg.nl)

VOORJAAR!!!

Kievit a

St. Patrick’s Day.

St. Patrick’s Day, is in Ierland dé nationale feestdag, en wordt elk jaar op 17 maart gehouden.
Wie was St. Patrick?

0

De heilige Patricius (385 – 17 maart 461) (de Engelsen noemen hem Patrick, en de Ieren, Pádraig) is de beroemdste missionaris van Ierland. Waarschijnlijk werd hij eind 4e eeuw geboren. Naar men aanneemt, heeft hij zijn werk gedaan in de eerste helft en het midden van de 5e eeuw.De precieze datum van het begin van zijn activiteiten is niet bekend, evenals zijn juiste geboorte datum niet.

Er zijn twee boeken van zijn hand verschenen, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Keltisch. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht.

St.Patrck 2

Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre. Paus Celestinus I (422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te bekeren. Hij keerde naar het eiland terug om in de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het Christendom te brengen. Mogelijk werd hij door zijn vroegere leraar, de heilige bisschop Germanus, tot eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij had het niet makkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachten vanwege zijn lagere achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461, mogelijk in Armagh of Saul (bij Downpatrick), waar hij is begraven is onbekend.

In later tijden (7e eeuw) werd vooral in het bisdom Armagh dat het primaat van Ierland opeiste, zorgvuldig een cultus rond zijn persoon opgebouwd. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek.

De populaire legende over hem verteld over hoe hij de slangen uit Ierland verdreef (vandaar dat er geen slangen zijn op het eiland), en hoe hij de shamrock, een op klaver gelijkend gewas met drie bladeren aan één steel, gebruikte als voorbeeld voor de goddelijke Drie-eenheid van het Katholieke geloof. Hij wordt ook voornamelijk afgebeeld met shamrock in zijn hand, en het plantje is ook een embleem voor Ierland (alhoewel de harp het officiële symbool is).
slang

St. Patrick is de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en beschermt hij tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad.

De Parade.

De St Patrick’s Day Parade in Dublin, is een unieke gebeurtenis die bewoners en bezoekers verenigt in een carnavaleske sfeer met muziek, dansen en feesten.
2

De 1,5 mijl St Patrick’s Day Parade route slingert zich een weg van Parnell Square op het noorden van de stad aan de kant, een daling van O’Connell Street (de stad de belangrijkste verkeersader), langs de Spire of Dublin, over de rivier de Liffey en tot Trinity College, voordat vaststelling van historische Dame Street tot finish op St Patrick’s Cathedral. Een menigte van meer dan een half miljoen mensen trekt door de  straten. Er zijn duizenden dansers te zien, marching bands, muzikanten en andere artiesten, alsook praalwagens van elke kleur. Het St. Patrick’s Day Festival programma zit vol met vele andere evenementen, waaronder straattheater, traditionele en eigentijdse Ierse muziek, dans, comedy, film, en een schattenjacht. (bron: beleven.org)
1

3

5

Carnaval.

In het zuiden van ons land, begint men al flink zenuwachtig te worden, komend weekend barst het Carnaval weer los.
Moeder de vrouw heeft zich een ongeluk zitten naaien aan een mooi kostuum voor de kinderen, en het
spaarvarken moet er aan geloven. Voor het vieren van dit feest, sparen sommigen het hele jaar.
HAARLEM-GELD-SPAREN

Carnaval is een drie dagen durend feest,dat vooraf gaat aan de 40 dagen durende vastentijd, die ingaat op  Aswoensdag.
Geschiedkundigen zijn het niet eens (wanneer zijn ze dat wel) over de oorsprong van Carnaval.
Het is echter een feit, dat sinds mensenheugenis, overal ter wereld het wisselen van de seizoenen en de komst van het nieuwe jaar
wordt gevierd, compleet met maskers, vermommingen en praalwagens. Deze wagens werden (en misschien nog wel )
”scheepskar” genoemd, wat is afgeleid van het Latijnse “carrus navalis” deze waren ook al in gebruik bij de Indianen.

3

Na de koude en donkere winter, vierde men het begin van de lente, want dat betekende…..nieuw leven,warmte en licht.
Tijdens de Middeleeuwen zag de Kerk al die heidense uitspattingen met lede ogen aan.
4

Het idee ontstond, om er een religieus tintje aan te geven. Carnaval werd in het vervolg op vooravond van de vastenperiode
gevierd, de laatste gelegenheid om de buik flink vol te schransen.
2

Het had tevens een praktische reden, het vlees kon niet langer bewaard blijven omdat het ijs in de koelkelders
begon te smelten, dus moest het vlees zo snel mogelijk worden opgemaakt. Een mogelijke verklaring voor de term
”Carnaval” is dan ook uit het Latijnse “carne vale”……vaarwel aan het vlees.

Tijdens de Carnavalsviering, krijgen sommige steden en dorpen tijdelijk een andere naam. Tilburg heet dan Kruikenstad,
en de inwoners “kruikenzeikers”. ‘s-Hertogenbosch heet natuurlijk……”Oeteldonk” dat weet iedereen.
Eindhoven moet het doen met “Lampegat” en Sittard met “’t Marotte riek”

Vergeleken bij Rio de Janeiro, wordt hier Carnaval op bescheiden wijze gevierd. Dit jaar heeft men echter een groot probleem,
en is het nog maar de vraag of het door kan gaan, er heeft een grote brand gewoed, waarbij alle praalwagens verloren
zijn gegaan.
6

Ook al heb ik zelf niets met Carnaval, toch wens ik diegenen die dat wél hebben, veel plezier.….ALAAF!

Tja…..even dromen mag wel he?
7 (2)

Winterslaap.

Sommigen vroegen zich af, of ik een winterslaap aan het houden was, en eigenlijk is dat ook wel een beetje zo.
Vol verlangen kijk ik uit naar het voorjaar, om weer fijn met de camera op pad te gaan.
Met dit koude,grijze of natte weer, kan ik daar de moed niet zo voor opbrengen, het zal wel met de leeftijd te maken hebben.
Een paar dagen geleden, kon je nog zo’n foto maken.

1

Maar nu zie je toch al dat de lente er aan zit te komen.

2

Als de krokussen boven de grond komen, gaan we de goede kant op…….nog even doorzetten!

3090313

Kerstmis.

25 December was reeds lang vóór onze kerstviering al een feestdag. Het midwinterfeest, ook wel het ‘zonnewendefeest’ genoemd, werd door de Germanen uitbundig gevierd en wel de geboorte van de onoverwinnelijke zonnegod Mithras.
Mithras

De joelfeesten duurden precies 12 nachten en 13 dagen, vanaf 24 december tot 6 januari, ook wel dertiendag genoemd. Men geloofde, dat de geesten van de overledenen rond deze tijd op aarde rondzwierven en zij, doordat ze boos gestemd waren, er de oorzaak van waren dat de akkers er zo verdord en vruchteloos bij lagen. Dat joeg de mensen behoorlijk schrik aan. Ook liet de zon zich nauwelijks zien, het was de kortste dag van het jaar en men was bang dat de zon niet terug zou komen, met als gevolg geen oogst om van te leven. Men riep de hulp in van de goden Wodan en Frey. Door hen te eren en offers te brengen hoopte men de goden te vriend te kunnen houden en dat de goden er voor zouden zorgen dat de akkers weer vruchtbaar werden. Een vruchtbare akker betekende een gelukkig en voorspoedig nieuw oogstjaar.

Vanaf 24 december werden de joelfeesten, ’t feest van de nieuwe zon, gehouden en er werden offers in de vorm van gevlochten broden, oogstfruit, noten en wilde zwijnen gebracht aan de Goden. Door alles met groenblijvende takken zoals hulst en maretakken te versieren, probeerde men de vruchtbaarheid ook op te wekken.  Men deed er alles aan om de terugkeer van de zon en de vruchtbaarheid van de akkers gunstig te beïnvloeden.

De christenen vonden deze drankgelagen en ware vreetpartijen maar niets en wilden ook dit heidense feest maar wat graag uitbannen. Dit lukte natuurlijk niet. Men hechtte er al eeuwenlang erg veel waarde aan. De christenen hebben er toen noodgedwongen een andere wending aan gegeven en er het huidige kerstfeest voor in de plaats bedacht. En zo blijkt, dat de viering van Kerstmis op 25 december niet toevallig is.

De legende van Wodan
Wodan

Wodan raast tijdens de hevige winterstormen op z’n achtbenige paard Sleipnir boven de wolken. Achter hem volgt het dodenleger. Het zijn Germaanse krijgers die tijdens de strijd op het slagveld zijn gestorven, en zij  hebben daardoor een doodse donkere gelaatskleur gekregen.  In z’n kielzog volgt het dodenleger. Ze zijn op jacht naar de wolf Fenrir. Deze kwaadaardige wolf is op zoek naar de zon. Tijdens de winterzonnewende probeert de gemene wolf Fenrir de zon te verslinden. Wodan probeert Fenrir te pakken te krijgen om hem hiervan te weerhouden. Als de zon werkelijk verslonden wordt, dan is er geen licht en warmte meer op aarde en zal er niets meer kunnen groeien. Gelukkig verjaagt Wodan Fenrir en is daarmee de redder van ‘het licht’  Dit is het begin van de heidense joelfeesten.  Wodan wordt daarom geëerd door de heidenen.

De adventstijd.

In de Adventstijd verwachten de christenen de komst van Jezus Christus. Symbolisch gezien als het licht in de duisternis. ’Het Latijnse woord Adventus betekent ‘komen’. De adventstijd duurt 4 weken. het begint op de zondag tussen 27 november en 3 december en eindigt op kerstavond 24 december.
.Volgens de christelijke traditie staat duisternis voor dood en licht voor leven.Tijdens de 4 weken voor kerstmis, als alles kaal en dor is en de zon het af laat weten, wordt er in veel gezinnen, scholen en kerken een adventskrans opgehangen. Deze krans in de vorm van een ring wordt gemaakt van dennengroen en er worden 4 rode kaarsen opgezet. Vanaf de eerste adventszondag wordt er telkens op zondag één kaars extra aangestoken. Ze staan symbolisch voor het naderende licht. Door extra kaarsen te laten branden geeft men ook aan dat het leven overwinnen zal op de dood.

De adventskrans
Adventskrans

De oorsprong van de adventskrans is terug te vinden in het heidense zonnerad. De Germanen vierden het zonnewendefeest in de tijd dat de akkers dor waren. Men werkte niet op de akkers maar rustten uit en offerden van alles aan de Goden om hen gunstig te stemmen. de zogeheten ‘winterzonnewende’ – reden voor het heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, zo dachten de Germanen, ‘werkte’ zij niet. . Door een karrenwiel te versieren met takken groen uit het bos wilde men dit symbolisch kenbaar maken door dit rad op te hangen.

De Kerstboom.
kerstboom

Oorspronkelijk heeft de kerstboom, de spar weinig met kerst te maken. Ook dit is een heidens traditioneel gebruik. Al lang voor dat Christus werd geboren werd deze altijd groenblijvende boom al versierd met zonnen, manen en sterren. Ook appels, noten, zaden en eieren werden als offers aan de goden opgehangen. ze werden gezien als symbolen van vruchtbaarheid. In oude graven zijn overblijfselen van fruit en noten gevonden: men al ze om gezondheid, jeugd, goddelijkheid te krijgen. De goden nuttigden ze om hun onsterfelijkheid te behouden.Verschillende volkeren in het oosten gebruikten bomen om kwaad af te weren of om er kracht aan te ontlenen. In Duitsland stond eeuwen geleden al een kerstboom midden op het dorpsplein. In de 17e eeuw werd de boom ook in de woonkamer, vooral in rijke gezinnen,  gehaald.  Eigenlijk is de kerstboom een protestants gebruik.  Maarten Luther was één van de eersten die de kerstboom plaatste. Tegen het einde van de 19e eeuw deed de boom zijn intrede in de katholieke kerken en huizen. De Paus probeerde dit heidense ritueel tegen te gaan, echter zonder succes. De kerstboom werd dus ook gekerstend en staat symbool voor de boom van het paradijs waaraan de ‘vruchten des levens’ hangen.
Ook zien we tegenwoordig vaak sfeervolle ‘levende’ kerststallen in de buurt van een kerk of op een dorpsplein waarin het kerstverhaal wordt uitgebeeld.

De Kerststal.

De stal van Bethlehem werd in 1223 voor de eerste keer opgesteld door Franciscus van Assisi. Koning Honorius stond  hem toe Jezus’ geboorte uit te beelden met behulp van personen die het kerstverhaal uitbeeldden. In een bos in Italië bij Greccio werd de stal gebouwd. Maria, Jozef, de herders en het kindje Jezus moesten het verhaal uitbeelden. Ook werden de os, de ezel en schaapjes er bij gezet. (bron: mariannesweb.nl)
Levende Kerststal

1

2

Waarschijnlijk horen de 3 wijzen, de ezel en de os helemaal niet thuis in de kerstkribbe. Nergens in de bijbel worden zij genoemd door de evangelisten. De kribbe wordt wel genoemd maar of deze in een stal stond is ook maar de vraag. Misschien staat de stal symbool voor de  armoede, die er heerste. In de bijbel wordt wel verhaald over 3 wijzen. dus geen koningen! Men neemt aan dat het 3 sterrenkundigen waren.  Dat dit zo in het kerstverhaal verteld wordt zou kunnen komen door de god Mithras in het heidendom. Hij werd wel geboren in een stal en bij zijn geboorte waren wel drie koningen aanwezig.

Persoonlijk zou ik in deze barre wintertijd, wel een beer willen zijn. Lekker een winterslaap houden,
en met het voorjaar weer tevoorschijn komen.
Slapende Beer

Kerst 1

Kerts 2